Aybastı Onur Kent Slogan

Çevrecilik Polikitamız

Aybastı Onur Kent projelerinde, yaratıcı ve sürdürülebilir, doğaya dost çevresel risk faktörlerini izleyen, olası tehditleri hesaplayan ve bunlara yönelik planları oluşturan “Sürdürülebilir çevre bilinci” yaklaşımı içindedir.

Bu yaklaşımla faaliyetlerimizin her aşamasında çevre etkilerini göz önüne alır ve yönetiriz.

 

- Öncelikle çevre standartlarımızı yasal gerekliliklerin ilerisinde oluştururuz,

- Çevresel riskleri önceden belirler ve yönetiriz,

- Birimler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile en mükemmeli hedefleriz,

- Çevresel gelişmeleri izler, sürdürebilirliğe katkı sağlarız,

- Konu ile ilgili eğitime, bilinçlenme ve bilgi paylaşımına destek veririz.