Aybastı Onur Kent Slogan

Misyonumuz

- Bireylerin ilk insandan bu yana süregelen barınma ihtiyacını, çağdaş, modern ve teknolojik olanaklarla donatarak sunmak.

- Öncelikle sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle bağını eksiksiz kurarak, doğal yuva ihtiyacını sağlam bir zemine oturtmasını sağlamak.

- Sonra modernlik, mimari mükemmellik ve teknolojinin akıllı kullanımıyla insanı geleceğe taşımak ve böylelikle refah seviyesini yükseltmek.

- Gelecek kuşakların doğayı korumayı öğrenecek ve öğretecek bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

- İnsanların hayat hedeflerini gerçekleştirebilmelerine, 'iyi bir ev' sahibi olma hayallerine cevap veren kaliteli çözümler üretmek.

- Kente, özgürlük hissi ve mutluluk veren projeler kazandırmak.